Skupni projekti

Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Namenjen je sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev.