Novice

PRVO VMESNO VREDNOTENJE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE

  • 23 julij 2019
  • Number of views: 3017


Vrednotenje je pomembno orodje, ki prispeva k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ter prispeva k oceni ustreznosti in uspešnosti SLR. Je sestavni del izvajanja SLR in zagotavlja povratne informacije za LAS, ki tako usmerja izvajanje SLR v doseganje zastavljenih ciljev in s tem večjo uspešnost in učinkovitost.

 

Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut časa in nam z vašimi odgovori na anketni vprašalnik, ki se nahaja na spodnji povezavi pomagate pri zbiranju povratnih informacij in mnenj o izvajanju aktivnosti vodilnega partnerja LAS Mislinjske in Dravske doline v okviru SLR.

 

Anketni vprašalnik: https://www.1ka.si/a/228533