Novice

Potrjenih vseh osem projektov, izbranih na 2. Javnem pozivu LAS MDD p. p.

ARSKTRP odobrila vseh osem projektov 2. Javnega poziva

  • 21 december 2020
  • Number of views: 1981

LAS Mislinjske in Dravske doline p. p. je s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela osem pozitivnih Odločb o pravici do sredstev za projekte, izbrane s strani LAS MDD p. p. v okviru 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mislinjske in Dravske doline, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V pregled na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo poslanih osem projektnih predlogov iz 2. Javnega poziva LAS MDD p. p. V oktobru smo poročali, da je Agencija odobrila pet predlogov, na odločbe za tri projektne predloge smo še čakali.

Sedaj lahko z veseljem sporočimo, da so tudi preostali trije projektni predlogi odobreni. Tako je skupno odobrenih vseh osem projektov, izbranih na 2. Javnem pozivu LAS MDD, p. p.

Potrjeni projekti so razvidni v spodnji tabeli, podrobnejši opisi projektnih aktivnosti pa se nahajajo na naslednji povezavi.


 

Prijaviteljem čestitamo in jim želimo uspešno izvajanje projektnih aktivnosti!