Novice

Objava 8. JAVNEGA POZIVA LAS MDD, p. p. - Sklad ESRR - PODALJŠAN ROK

ROK ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV JE PODALJŠAN

  • 29 december 2021
  • Number of views: 5956
8. Javni poziv LAS MDD za sklad ESRR - ZAKLJUČEN


Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS MDD, p. p. na svoji 21. dopisni seji potrdil objavo 8. Javnega poziva za izbor projektov za izvajanje strategije razvoja LAS Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD) v programskem obdobju 2014-2020, sofinanciranih iz ESRR v okviru »Podpore za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.«

Višina razpisanih sredstev za sklad ESRR: 558.032,77 EUR.

Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici osebno (v pisarno Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec) ali poslati priporočeno na naslov »LAS MDD, p. p. Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec« z oznako » NE ODPIRAJ - VLOGA ZA 8. JAVNI POZIV ZA IZBOR PROJEKTOV LAS MDD, SKLAD ESRR«. Ovojnica s prijavo mora prispeti na navedeni naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do  

28. 2. 2022 do 12.00. ZAKLJUČEN

Dodatne informacije o 8. Javnem pozivu LAS MDD daje vodilni partner LAS MDD, p. p. od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 12.00 uro in ob petkih med 8.00 in 10.00 uro. Zadnji rok za oddajo vprašanj je: 04. 02. 2022 do 12.00.

                                                                                                                               

Kontaktne osebe:

  • Mag. Lidija Požgan, Oddelek za gospodarstvo, investicije in razvoj, telefon: 02/88-12-114 ali po e-pošti: lidija.pozgan@slovenjgradec.si
  • Dragica Skledar,  LAS MDD, telefon: 02/88-12-148 ali po e-pošti: dragica.skledar@slovenjgradec.si


Več v prilogah...