Novice in dogodki

Potrjenih vseh sedem projektov, izbranih na 3. Javnem pozivu LAS MDD p. p.

ARSKTRP odobrila vseh sedem projektov 3. Javnega poziva

  • 19 marec 2021
  • Number of views: 143

LAS Mislinjske in Dravske doline p. p. je s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela sedem pozitivnih Odločb o pravici do sredstev za projekte, izbrane s strani LAS MDD p. p. v okviru 3. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mislinjske in Dravske doline, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V pregled na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo poslanih sedem projektnih predlogov 3. Javnega poziva in z veseljem lahko sporočimo, da so bili prav vsi projektni predlogi odobreni. 

Potrjeni projekti so razvidni v spodnji tabeli, podrobnejši opisi projektnih aktivnosti pa se nahajajo na naslednji povezavi.

Prijaviteljem čestitamo in jim želimo uspešno izvajanje projektnih aktivnosti!

Potrjeni projekti 3. Javnega poziva LAS MDD, p. p.:

Potrjeni projekti, sofinancirani iz EKSRP

Naziv projekta

Prijavitelj

Partnerji

Ukrep

Vrednost celotnega projekta

Višina sofinanciranja

Stanje projekta

Obnova Graščine Kienhofen – ureditev večnamenske dvorane

Občina Muta

/

2. B

427.965,33 €

136.961,29 €

Potrjen s strani ARSKTRP

Urejanje vasi Sv. Primož na Pohorju

Občina Vuzenica

· TIC Vuzenica

2. A

50.115,48 €

 

   34.934,92 €

 

Potrjen s strani ARSKTRP

Ureditev skednja na Kapli

Občina Podvelka

· Kulturno društvo Kapla

· Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

· Okrepčevalnica Olga

2. A

81.519,69 €

47.234,21 €

Potrjen s strani ARSKTRP

Vaško jedro Šentilj

Občina Mislinja

· Turistično društvo Mislinja

· Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

· Grafično oblikovanje Anton Hozjan s. p.

2. B

134.747,05 €

94.019,10 €

Potrjen s strani ARSKTRP

Strelski kino

Lovska družina Libeliče

· Javni zavod Dravit Dravograd

· Lovska družina Dravograd

3. C

7.066,00 €

4.956,14 €

Potrjen s strani ARSKTRP

Tako so nekoč, danes pa…

KTV DRAVOGRAD družba za telekomunikacije d. o. o.

· Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

· Foto Anka, Marcel Mihael Holcman Perušek s. p.

· Kulturno društvo Dravograd, Sekcija Folklorna skupina Dravca

 

1. C

17.948,00 €

15.255,80 €

Potrjen s strani ARSKTRP

Zagotavljanje ustrezne pitne vode in varstvo okolja

Pameče - Troblje

Mestna občina Slovenj Gradec

/

3. A

85.009,35 €

72.257,95 €

Potrjen s strani ARSKTRP