3. Javni poziv - EKSRP

Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je namenjen sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev. 

Na 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020), ki je bil objavljen 10. 2. 2020, je skupaj prispelo osem vlog.

 

Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala ocenjevalna komisija. Vloge je pregledala v skladu s Pravilnikom o delu ocenjevalne komisije LAS MDD in metodologije za ocenjevanje projektov. Ugotovilo se je, da ena vloga od skupno osmih prispelih vlog ni izpolnjevala splošnih pogojev upravičenosti, zato se je zavrgla. Po ocenjevanju vlog (7/8) so pripravili predlog za Upravni odbor LAS MDD p. p. in Skupščino LAS MDD p. p., ki sta potrdila vseh sedem vlog in jim s tem dala zeleno luč za nadaljnjo obravnavo glede sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Vloge bodo predložene v pregled in potrditev  na ARSKTRP.

 

POTRJENI PROJEKTI NA RAVNI LAS MDD P. P. - 3. javni poziv

 

DOKUMENT S POVZETKI ODOBRENIH PROJEKTOV S STRANI LAS MDD P. P. NA TRETJEM JAVNEM POZIVU LAS MDD p. p. SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV CLLD 2014–2020, SKLAD EKSRP (povezava)

Odobreni projekti na tretjem javnem pozivu LAS MDD p. p. sofinancirani iz sredstev CLLD 2014-2020:

Odobreni projekti s strani LAS MDD p. p. - sklad EKSRP

Naziv projekta

Prijavitelj

Partnerji

Ukrep

Vrednost celotnega projekta

Višina sofinanciranja

Stanje projekta

Obnova Graščine Kienhofen – ureditev večnamenske dvorane

Občina Muta

/

2. B

416.989,85 €

136.717,98 €

Izveden projekt

Urejanje vasi Sv. Primož na Pohorju

Občina Vuzenica

· TIC Vuzenica

2. A

50.115,48 €

 

    34.934,92 €

 

Izveden projekt

(fotogalerija)

Ureditev skednja na Kapli

Občina Podvelka

· Kulturno društvo Kapla

· Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

· Okrepčevalnica Olga

2. A

81.519,69 €

47.234,21 €

Izveden projekt

(fotogalerija)

Vaško jedro Šentilj

Občina Mislinja

· Turistično društvo Mislinja

· Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

· Grafično oblikovanje Anton Hozjan s. p.

2. B

134.747,05 €

94.019,10 €

Izveden projekt

Strelski kino

Lovska družina Libeliče

· Javni zavod Dravit Dravograd

· Lovska družina Dravograd

3. C

7.066,00 €

4.956,14 €

Izveden projekt

(fotogalerija)

Tako so nekoč, danes pa…

KTV DRAVOGRAD družba za telekomunikacije d. o. o.

· Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

· Foto Anka, Marcel Mihael Holcman Perušek s. p.

· Kulturno društvo Dravograd, Sekcija Folklorna skupina Dravca

 

1. C

  17.948,00 €

13.295,87 €

Izveden projekt

Zagotavljanje ustrezne pitne vode in varstvo okolja

Pameče - Troblje

Mestna občina Slovenj Gradec

/

3. A

85.009,35 €

72.257,95 €

Izveden projekt