Novice

Poročilo o izvedbi 1. javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izbor operacij v okviru »Podpore za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost«

  • 29 september 2017
  • Number of views: 5796
Poročilo o izvedbi 1. javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izbor operacij v okviru »Podpore za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost«

LAS MDD p. p. je na podlagi 1. javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izbor operacij (projektov) - v okviru »Podpore za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost« za LAS MDD 2014-2020, ki je bil odprt od 23. 2. 2017 do 29. 3. 2017, prejela 19 vlog za sofinanciranje projektov, od tega 14 za sklad EKSRP in 5 za sklad ESRR.

Skupna razpisana sredstva so bila 783.272,96 EUR, od tega za sklad EKSRP 431.052,27 EUR in za sklad ESRR 352.220,69 EUR.

Vse formalno in vsebinsko ustrezna vloge so bile ocenjene v skladu s postopki in merili, objavljenimi v razpisu in razpisni dokumentaciji. Na osnovi rezultatov ocenjevanja in odločitve Upravnega odbora bo LAS MDD p .p. sofinancirala 6 operacij (projektov) iz sklada EKSRP in 4 operacije (projekte) iz sklada ESRR .

več v prilogi....