Novice

Potrjenih pet projektov, izbranih na 2. Javnem pozivu LAS MDD p. p.

ARSKTRP odobrila pet projektov 2. Javnega poziva

  • 12 oktober 2020
  • Number of views: 2231

LAS Mislinjske in Dravske doline p. p. je v ponedeljek, 12. oktobra 2020, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela pet pozitivnih Odločb o pravici do sredstev za projekte, izbrane s strani LAS MDD p. p. v okviru 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mislinjske in Dravske doline, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V pregled na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo poslanih osem projektnih predlogov iz 2. Javnega poziva LAS MDD p. p., Agencija je odobrila pet predlogov. Odločbe za tri projektne predloge še čakamo.

Potrjeni projekti so razvidni v spodnji tabeli, podrobnejši opisi projektnih aktivnosti pa se nahajajo na naslednji povezavi.

Potrjeni projekti sofinancirani iz EKSRP - 2. Javni poziv LAS MDD p. p.

Naziv projekta

Prijavitelj

Partnerji

Vrednost celotnega projekta

Višina sofinanciranja (po odločbi)

Medgeneracijski prostor za aktivno sprostitev

Mestna občina Slovenj Gradec

- Spotur, Javni zavod za turizem, šport, socialne in mladinske programe

- Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d. o. o.

- Športno društvo Podgorje pri Slovenj Gradcu

38.611,88

26.956,90

Ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot občine Ribnica na Pohorju

(Ureditev vaškega jedra)

Občina Ribnica na Pohorju

- Osnovna šola Ribnica na Pohorju

- Turistično društvo Ribnica na Pohorju

- LESKTEH, čistilni servis d. o. o.

122.508,55

82.992,76

Rokodelstvo danes za jutri

 

Podjetniški center Slovenj Gradec d. o. o.

- Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

24.605,00

16.856,10

Dvorec Pukštajn nekoč in danes

Občina Dravograd

- Javni zavod Dravit Dravograd

- Turistično društvo Dravograd

- Kašman, gostinstvo in storitve d. o. o.

155.368,22

108.163,79

Naj teče učenje skozi življenje – Oskrba svojca na domu

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih

- Koroški dom starostnikov, PE Slovenj Gradec

- Društvo kmetic Dravograd

- Dom Hmelina, dom za starejše občane, d. o. o.

14.319,24 

10.802,39

 

Prijaviteljem čestitamo in jim želimo uspešno izvajanje projektnih aktivnosti!