Novice

Projekt: MOČ DREVES: DREVESA - VSESTRANSKI VIR KROŽNEGA GOSPODARSTVA

  • 7 oktober 2021
  • Number of views: 2628
Projekt: MOČ DREVES: DREVESA - VSESTRANSKI VIR KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Kmetija Lipnik, Sara Berglez Zajec je na 5. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt "Moč dreves: Drevesa – vsestranski vir krožnega gospodarstva". 

Linca - Ekološka Kmetija Lipnik in Kmetija Fajdl, Knjižnice Radlje ob Dravi in Zavoda INK - Zavod za raziskovanje in izvajanje inovativnih pristopov na področju narave in kmetijstva, pričenjajo s svežim okoljskim projektom.

Projekt uvaja nove poglede na uporabo dreves ter spodbuja lokalnost in vsestransko uporabnost. Tokrat bo tradicionalna vrednost koroških gozdov v povezavi z lesno predelovalno industrijo in energetiko potisnjena v ozadje. Partnerska struktura bo v času trajanja projekta Korošcem osvetlila potencial rabe dreves na področju fitoremediacije, kulinarike in duševnega zdravja. Aktivnosti projekta se bodo izvajale na območju 5 občin (Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju). Sanacija in ekoremediacija površin, postavitev dendrološke poti ter učilnice v sadovnjaku pa bo umeščena v 2 občini – Vuzenica in Podvelka. 

Vabimo vas, da med 1. oktobrom 2021 in 31. decembrom 2022 spremljate njihove aktivnosti:

• Nastajanje dendrološke učne poti MOČ Dreves in učilnice v sadovnjaku; 

• Predstavitev primera sanacije visokodebelnega sadovnjaka in gozdnega zemljišča po obsežnem vetrolomu; 

• Praktične vsebine ohranjanja tradicionalnih znanj povezanih z izdelavo cepičev in obrezovanja;

• Novo knjižno gradivo na temo dendrologije v okviru enot Knjižnice Radlje ob Dravi; 

• Foto natečaj s potujočo razstavo. Številne kompetenčne delavnice in predavanja tematsko obarvana z vsebinami krožnega gospodarstva in osebnostne rasti; 

• Gozdna terapija; 

• …in še mnoge druge zanimive aktivnosti. 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za sofinanciranje je bil izbran v okviru 5. Javnega poziva EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020). 

Zakaj se je partnerska struktura povezala in prijavila projekt? 

Obsežni vetrolomi in žledolom, posledično opustošenje podlubnikov so močno prizadeli gozdove na območju LAS MDD, visokodebelni sadovnjaki pa so še dodatno izpostavljeni zaradi intenzivnega kmetijstva. Tradicionalna znanja za plemenitenje in ohranjanje biodiverzitete tonejo v pozabo z ekstremno hitrostjo. Potencial dreves v krožnem gospodarstvu pa je le delno izkoriščen v okviru lesne predelovalne industrije in energetike. Odkrili so, da inovativne uporabe dreves v kulinariki ni, na področju turizma pa se drevesa promovirajo le kot klasična ponudba v obliki gibanja v naravi z nizko doživljajsko vsebino… Želijo prispevati svoje znanje in s pozitivnimi pristopi prispevati k izboljšanju…Projekt MOČ DREVES bo s skupnimi močmi partnerjev in pozitivnim sodelovanjem opisane izzive reševal preko trajnostne rešitve sanacije in revitalizacije degradiranega območja in ponudil raznovrstno paleto trajnostnih rešitev, ki jih drevesa, kot zeleni vir krožnega gospodarstva lahko ponudijo. 

Kontaktni podatki za dodatne informacije o projektu: 

E-mail: info@linca.si 

GSM: 041 781 671 Prijazen pozdrav! 

Linca – Ekološka kmetija Lipnik, mag. Sara Berglez Zajec 

Knjižnica Radlje ob Dravi, Slavica Potnik 

Kmetija Fajdl, Ljudmila Medved 

Zavod INK, Zavod za raziskovanje in izvajanje inovativnih pristopov na področju narave in kmetijstva , Meta Medved