Novice

Projekt: UREJANJE VASI SV. PRIMOŽ NA POHORJU

  • 29 oktober 2021
  • Number of views: 2649
Projekt: UREJANJE VASI SV. PRIMOŽ NA POHORJU

Občina Vuzenica je na 3. Javni poziv Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Urejanje vasi Sv. Primož na Pohorju«. Po potrditvi projekta na ravni LAS MDD je bil le ta odobren tudi s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, zato je Občina Vuzenica pristopila k sami izvedbi. 

V okviru projekta, katerega namen je obnova in izvedba vzdrževalnih del za ureditev obstoječe tematske poti, za dostop do cerkvenih kulturnih spomenikov v starovaškem naselju Sv. Primož na Pohorju, bo Občina Vuzenica pridobila 34.934,92 EUR nepovratnih sredstev. Prenovil se je obstoječi gospodarski objekt iz 19. stoletja ob župnišču in uredila dovozna pot ob cerkvenem hribu na Sv. Primožu. 

Z novo ureditvijo, urbano opremo in zasaditvijo je center vasi pridobil svežo podobo, ki je v ponos domačinom ter omogoča vsem uporabnikom urejen in nemoten dostop. 

Občina Vuzenica si bo prizadevala za vzpostavitev zbirke starega kmečkega orodja v prenovljenem gospodarskem objektu. Zbirka bo na ogled vsem obiskovalcem.

Vabljeni k ogledu fotografij projekta na spodnji povezavi:

http://www.lasmdd.si/Fotogalerija/ArtMID/1392/ArticleID/3796