• LAS MDD

    Pogodbeno partnerstvo

Aktualne novice in obvestila

Gibanje za sončne dni

  • 27 september 2023
  • Number of views: 2417

Operacija »Gibanje za sončne dni« je skupna operacija LAS Mislinjske in Dravske doline ter partnerjev Mestne občine Slovenj Gradec kot vodilnega partnerja LAS MDD, Občine Dravograd, Občine Mislinja, Občine Vuzenica, Občine Podvelka, Občine Ribnica na Pohorju Občine Muta, GRAL, digitalne kreativne agencije d.o.o., Društva za šport in rekreacijo Splavar Brezno – Podvelka in Športnega društva Pameče – Troblje. Operacija temelji na ideji, da se ljudi spodbudi k rednemu gibanju na prostem, kar ima pozitivne učinke na fizično in psihično zdravje, izboljšanje počutja ter krepitev družbenih vezi. Skupna vizija projekta je, da se lokalne skupnosti na območju povežejo ter ustvarijo okolje, ki spodbuja in omogoča aktivno preživljanje prostega časa v naravi.

Prijavitelj LAS MDD je z operacijo Gibanje za sončne dni kandidiral za dodelitev nepovratnih  sredstev iz naslova neposredne potrditve projekta izbranega v okviru »Podpore za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega  razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost LAS MDD 2014-2020«,  sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

Naziv operacije:

GIBANJE ZA SONČNE DNI

 

Nosilec operacije:

LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE

 

Projektni partnerji:

· Mestna občina Slovenj Gradec

· Občina Mislinja

· Občina Dravograd

· Občina Muta

· Občina Vuzenica

· Občina Podvelka

· Občina Ribnica na Pohorju

· GRAL, digitalna kreativna agencija, d.o.o.

· Društvo za šport in rekreacijo Splavar Brezno - Podvelka

· Športno društvo Pameče -Troblje

 

Izvajanje operacije na območju LAS MDD in sicer:

· Mestna občina Slovenj Gradec, naselje Pameče

· Občina Mislinja

· Občina Dravograd

· Občina Muta

· Občina Vuzenica

· Občina Podvelka

· Občina Ribnica na Pohorju

 

Namen investicije je izboljšanje in posodobitev infrastrukture za rekreacijo ter spodbujanje aktivnega življenjskega sloga v lokalni skupnosti. Z izgradnjo in obnovo igrišč za odbojko na mivki bodo prebivalci lahko uživali v tej priljubljeni športni dejavnosti, kar bo spodbudilo tudi druženje in medsebojno povezovanje. Obnova in nakup igral pa bosta omogočila otrokom varno in kakovostno igro na območju LAS-a.


Predmet investicije vključuje obnovo igrišč za odbojko na mivki ter obnovo in nakup igral na območju Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD). Mestna občina Slovenj Gradec bo prevzela odgovornost za obnovo odbojkarskega igrišča na mivki in obnovo otroškega igrišča z igrali. V občini Podvelka bo prav tako potekala obnova odbojkarskega igrišča na mivki. V občinah Dravograd, Muta in Mislinja se bodo postavila zunanja igrala, medtem ko se bosta v občini Vuzenica postavili mizi za namizni tenis. Dodatno se na prostoru Ribnice na Pohorju načrtuje postavitev fitnes naprave na prostem.

 

Projekt je skladen s Strategijo lokalnega razvoja Mislinjske in Dravske doline, s Programom razvoja podeželja 2014-2020, s Programom za kohezijo 2014-2020 in z Regionalnim razvojnim programom 2014-2020.

 

Ciljna skupina investicije v obnovo igrišč ter igral na območju LAS-a so prebivalci lokalne skupnosti. Še posebej ranljive skupine: otroci, ki hodijo v vrtec in šolo, starejši, mladi, ženske, invalidi. Investicija je namenjena vsem prebivalcem, ne glede na starostno skupino, saj bo ustvarila možnosti za rekreacijo in aktivnosti na prostem za vse generacije. Otroška igrišča in igrala bodo predvsem namenjena otrokom in mladim, ki bodo imeli možnost varne igre in razvijanja motoričnih ter socialnih veščin. Odbojkarska igrišča na mivki bodo privlačna za mlade in odrasle, ki se ukvarjajo s to športno dejavnostjo ali si želijo preživeti prosti čas aktivno na prostem.

 

Postavitev zunanjih igral in miz za namizni tenis bo pritegnila tako mlajše kot starejše prebivalce, ki se želijo sprostiti in aktivno preživljati prosti čas. Fitnes naprava na prostem pa bo posebej zanimiva za odrasle, ki želijo ohranjati kondicijo in izvajati vadbo na prostem.

 

Aktivnosti po partnerjih pri operaciji:

AP1: VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA (LAS MDD – VODILNI PARTNER MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC)

AP2: OBNOVA ODBOJKARSKEGA IGRIŠČA NA MIVKI IN IGRIŠČA Z OTROŠKIMI IGRALI (MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC)

AP3: OBNOVA OBOJKARSKEGA IGRIŠČA NA MIVKI  (OBČINA PODVELKA)

AP4: POSTAVITEV IGRALA (OBČINA DRAVOGRAD)

AP5: POSTAVITEV IGRALA (OBČINA MISLINJA)

AP6: POSTAVITEV IGRALA (OBČINA MUTA)

AP7: POSTAVITEV ZUNANJIH MIZ ZA NAMIZNI TENIS (OBČINA VUZENICA)

AP8: POSTAVITEV NAPRAVE ZA ZUNANJI FITNES (OBČINA RIBNICA NA POHORJU)

AP9: OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI – PRIPRAVA IN TISK BROŠURE (GRAL, D.O.O.)

AP10: NAKUP ŠPORTNE OPREME IN IZVEDBA ANIMACIJSKIH DOGODKOV IN DELAVNIC (ŠPORTNO DRUŠTVO PAMEČE – TROBLJE)

AP11: NAKUP ŠPORTNE OPREME IN IZVEDBA ANIMACIJSKIH DOGODKOV IN DELAVNIC (DRUŠTVO ZA ŠPORT IN REKREACIJO SPLAVAR BREZNO - PODVELKA)

 

Vrednost operacije:

Skupna vrednost operacije z DDV

Zaprošena sredstva (EKSRP)

182.520,69 €

112.001,56 €

 

Terminski načrt izvajanja operacije:

Začetek: Oktober 2023

Zaključek: Junij 2025

 


Dokumenti