Novice

Poročilo o izvedbi 1. javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izbor operacij v okviru »Podpore za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost«

Poročilo o izvedbi 1. javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izbor operacij v okviru »Podpore za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost«

LAS MDD p. p. je na podlagi 1. javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izbor operacij (projektov) - v okviru »Podpore za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost« za LAS MDD...
Preberi več...
VABILO NA PREDSTAVITEV 1. JAVNEGA POZIVA LAS MDD

VABILO NA PREDSTAVITEV 1. JAVNEGA POZIVA LAS MDD

 V sredo, 1. marca 2017 ob 15.00 bo v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec na Šolski ulici 5 predstavitev prvega Javnega poziva v 2017 za LAS MDD  2014-2020.
Preberi več...
Vključevanje skupnosti v SLR

Vključevanje skupnosti v SLR

Vključevanje skupnosti v postopek priprave SLR

Preberi več...
Predstavitev Instrumenta CLLD 2014 - 2020

Predstavitev Instrumenta CLLD 2014 - 2020

V okviru kampanje vzpostavitve mehanizma CLLD - lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost je Lokalna akcijska skupina LAS MDD predstavila oblikovanje, naloge, vključevanje in izvajanje mehanizma CLLD lokalnim akterjem območja LAS MDD ob pomoči...
Preberi več...
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community Led Local Development - CLLD)

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community Led Local Development - CLLD)

Namen mehanizma CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« in se osredotoča na ukrepanje »Zelena delovan mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja ki temelji na...
Preberi več...
12345678