Novice in dogodki

Predstavitev Instrumenta CLLD 2014 - 2020

  • 17 marec 2015
  • Number of views: 4298

V okviru kampanje vzpostavitve mehanizma CLLD - lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost je Lokalna akcijska skupina LAS MDD predstavila oblikovanje, naloge, vključevanje in izvajanje mehanizma CLLD lokalnim akterjem območja LAS MDD ob pomoči Kmetijske pospeševalne službe UE Radlje ob Dravi, UE Dravograd, UE Slovenj Gradec

Temelj izvajanja lokalnega razvoja območja LAS MDD bo temeljil na Strategiji lokalnega razvoja (SLR), kjer smo:

  • Predstavili korake izdelave strategije,
  • Predstavili namen, cilje, tematska področja in prednostne dejavnosti,
  • S strani udeležencev identificirali prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in grožnje območja.