KONTAKT

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE - LAS MDD P. P.


Vodilni partner: 

Mestna občina Slovenj Gradec,

Šolska ulica 5

2380 Slovenj Gradec

E: info@lasmdd.si


Marko Kogelnik, predsednik LAS MDD p. p.

Tel.: 02 88 796 34


Vodja izvajanja pristopa CLLD na območju LAS MDD:

mag. Lidija POŽGAN
Tel.: 02 88 12 114
E: lidija@lasmdd.si


Sodelavke:

Dragica SKLEDAR
Tel.: 02 88 12 148
E: dragica@lasmdd.si

Klavdija FIŠER
Tel.: 02 88 12 143
E: klavdija.fiser@slovenjgradec.si