O LAS MDD P.P.

 

 

Predstavitev LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE - LAS MDD P. P. 

Predstavitev sofinancirane aktivnosti 19.4. za LAS MDD p. p.

Naziv aktivnosti:

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE 

Povzetek: LAS MDD p. p. je z odločbo MKGP št. 33151-17/2015/34 z dne 12.9.2016 pridobil možnost koriščenja finančnih sredstev z naslova podukrepa 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije. S to podporo se omogoča delovanje LAS MDD p. p. in animacija območja.

Cilj: Obveščanje in informiranje javnosti.

Dejavnosti in pričakovani rezultati:

Vključevanje lokalne skupnosti

·  k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,

·  v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,

·  k identificiranju potreb na območju LAS,

·  k enakomernemu razvoju območja LAS.

 Obveščanje javnosti

·  o aktualnih zadevah povezanih z LAS,

·  o javnih pozivih LAS,

·  o operacijah v izvajanju,

·  o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo operacij,

·  o uspešno izvedenih operacijah

·  o novostih na območju LAS.

Pričakovani rezultati: vključitev čim več predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja v smeri razvoja, ki ga vodi skupnost in uspešno črpanje sredstev.

Povezava do vodilnega partnerja