2. Javni poziv - EKSRP

Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je namenjen sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev. 

Na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020), ki je bil objavljen 13. 9. 2019, je skupaj prispelo deset vlog.


Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala ocenjevalna komisija. Vloge je pregledala v skladu s Pravilnikom o delu ocenjevalne komisije LAS MDD in metodologije za ocenjevanje projektov. Po ocenjevanju so pripravili predlog za Upravni odbor LAS MDD p. p., in Skupščino LAS MDD, p. p. ki sta potrdila skupno osem vlog (dva prijavitelja od desetih sta odstopila) in jim s tem dala zeleno luč za nadaljnjo obravnavo glede sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Vloge so bile oddane na ARSKTRP in so bile tudi odobrene.


2. JP - Odobreni projekti s strani LAS MDD p. p. (povezava)

 

POTRJENI  projekti 2. Javnega poziva LAS MDD p. p. – sklad EKSRP  s strani ARSKTRP:

 

Potrjeni projekti sofinancirani iz EKSRP

Naziv projekta

Prijavitelj

Partnerji

Vrednost celotnega projekta

Višina sofinanciranja (po odločbi)

Stanje projekta

Medgeneracijski prostor za aktivno sprostitev

Mestna občina Slovenj Gradec

- Spotur, Javni zavod za turizem, šport, socialne in mladinske programe

- Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d. o. o.

- Športno društvo Podgorje pri Slovenj Gradcu

38.611,88

26.956,90

Izveden projekt

(fotogalerija)

Ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot občine Ribnica na Pohorju

(Ureditev vaškega jedra)

Občina Ribnica na Pohorju

- Osnovna šola Ribnica na Pohorju

- Turistično društvo Ribnica na Pohorju

- LESKTEH, čistilni servis d. o. o.

122.508,55

82.992,76

Izveden projekt

Rokodelstvo danes za jutri

 

Podjetniški center Slovenj Gradec d. o. o.

- Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

24.605,00

16.856,10

 

Kmetija ni hotel

LAS MDD P. P.

- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje

- RRA Koroška – Regionalna razvojna agencija za Koroško d. o. o.

- Kmetija Klančnik

- Turistična kmetija Lešnik

21.875,20

17.236,30 

Izveden projekt

Dvorec Pukštajn nekoč in danes

Občina Dravograd

- Javni zavod Dravit Dravograd

- Turistično društvo Dravograd

- Kašman, gostinstvo in storitve d. o. o.

155.368,22

108.163,79

Izveden projekt

Travišče vez od brežine do sadovnjaka

Mija Mirkac, Kmetija Mirkac p. d. Rebernik

- Center Gaia, d. o. o.

- Blaž Lečnik, po domače SMUK

- KGZS Zavod CE

- Kmetijska založba, Založništvo in intelektualne storitve, d. o. o.

- Sadjarsko društvo Mislinjske doline LESNIKA

- Združenje za medsosedsko pomoč strojni krožek Koroške

42.512,64 

29.906,57

Izveden projekt

(fotogalerija)

Naj teče učenje skozi življenje – Oskrba svojca na domu

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih

- Koroški dom starostnikov, PE Slovenj Gradec

- Društvo kmetic Dravograd

- Dom Hmelina, dom za starejše občane, d. o. o.

14.319,24 

10.802,39

Izveden projekt

Naj teče učenje skozi življenje – moč besed v medsebojnih odnosih

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih

- Koroški dom starostnikov, PE Slovenj Gradec

- Društvo kmetic Dravograd

- Dom Hmelina, dom za starejše občane, d. o. o.

11.222,20

8.275,69 

Izveden projekt


POVZETKI ODOBRENIH PROJEKTOV (povezava)