1.Javni poziv za izbor operacij za leto 2017-2018

 

Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in dravske doline LAS MDD (2014-2020), ki je bil objavljen od  23.2.2017 do 29.3.2017 je skupaj prispelo devetnajst vlog.

Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala  ocenjevalna komisija. Vloge je pregledal v skladu s Pravilnikom  o delu ocenjevalne komisije  LAS MDD in metodologije  za ocenjevanje projektov. Po končanju ocenjevanja so pripravili predlog  za Upravni odbor  LAS MDD, ki je skupaj potrdil deset vlog in jim s tem dal zeleno luč za nadaljnjo obravnavo glede sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj(ESRR).

 

Operacije predlagane za sofinanciranje iz EKSRP

Prijavitelj

Naziv projekta

Vrednost celotnega projekta

Višina sofinanciranja

OBČINA RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 7,2360 Radlje ob Dravi

Sadjarski center Radlje ob Dravi

130.000,00 €

65.000,00 €

TURISTIČNO OKOLJSKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC, Celjska cesta 22,2380 Slovenj Gradec

Povežimo Mislinjsko dolino

72.204,48 €

50.306,40 €

OBČINA MUTA, Glavni trg 17,2366 Muta

Ureditev trškega jedra zgornje Mute-1.faza

193.299,41 €

134.675,82 €

OBČINA MISLINJA, Šolska cesta 34,2382 Mislinja

Ureditev vaškega jedra Šentilj

188.233,65 €

131.146,40 €

OBČINA VUZENICA, Mladinska ulica 1,2367 Vuzenica

Ureditev parkirnega prostora v športnem parku Vuzenica in postavitev fitnesa v naravi

60.609,60 €

42.228,00 €

OBČINA VUZENICA, Mladinska ulica 1,2367 Vuzenica

Obnova obzidja v trškem jedru

7.695,65 €

7.695,65 €

Operacije predlagane za sofinanciranje iz ESRR

ŠPORTNO DRUŠTVO SKATEPARK, Malgajeva ulica 6,2380 Slovenj Gradec

Inovativne oblike urbane mobilnosti

22.896,00 €

30.626,40 €

OBČINA RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 7,2360 Radlje ob Dravi -sokolski dom

Sokolski dom-preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost

61.295,55 €

172.836,42 €

OBČINA DRAVOGRAD, Trg 4. julija7,2370 Dravograd

Sanacija degradiranega območja Črneče

94.400,00 €

143.960,00 €

OBČINA PODVELKA

Komunalna kanalizacija Podvelka pošta Logarnica

31.600,00 €

39.500,00 €

 

Preglednica: Predlog  za sofinanciranje operacij, ki je bil poslan  na ARSKTRP in MGRT

 

Tako je v zaključni fazi LAS MDD  na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) oddal šest operacij, na Ministrstvo za gospodarski razvoj  in tehnologijo (MGRT)  pa štiri operacije.

Opis projektov