Izvajalci projektov oz. upravičenci do podpore so LAS ter fizične in pravne osebe na območju LAS MDD. Projekti se izvajajo izključno na območju občin: Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.

Projekti, ki se uresničujejo na območju LAS MDD, se izvajajo v okviru Ukrepa M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) oz. v okviru dveh podukrepov:

  • Podukrep 19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost;
  • Podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.