3. Javni poziv

Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Namenjen je sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev. 

Prijave na 3. Javni poziv LAS MDD, p. p. so zaključene. Postopek izbora operacij je v teku. Več informacij sledi kmalu...