6. Javni poziv - EKSRP

Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je namenjen sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev.

Na 6. Javni poziv EKSRP za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020), ki je bil objavljen 12. 2. 2021 in se je zaključil 15. 3. 2021, so skupaj prispele tri vloge.

Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala Ocenjevalna komisija LAS MDD, p. p. Vloge je pregledala v skladu s Pravilnikom o delu Ocenjevalne komisije LAS MDD in metodologijo za ocenjevanje projektov. Po ocenjevanju vlog je Ocenjevalna komisija LAS MDD p. p. pripravila predlog za Upravni odbor LAS MDD p. p., ki je potrdil vse tri vloge in jim s tem dal zeleno luč za nadaljnjo obravnavo glede sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

Potrjene vloge bodo predložene v pregled in potrditev  na  Agencijo RS kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).


POTRJENI PROJEKTI NA RAVNI LAS MDD P. P. - 6. Javni poziv EKSRP


DOKUMENT S POVZETKI ODOBRENIH PROJEKTOV S STRANI LAS MDD P. P. NA 6. JAVNEM POZIVU LAS MDD p. p. SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV CLLD 2014–2020, SKLAD EKSRP - povezava


Odobreni projekti s strani LAS MDD p. p. – 6. JAVNI POZIV sklad EKSRP

Naziv projekta

Prijavitelj

Partnerji

Ukrep

Vrednost celotnega projekta

Višina sofinanciranja

Stanje projekta

Bukovska ledenica - revitalizacija edinstvenega objekta na Slovenskem

Občina Dravograd

- Javni zavod Dravit Dravograd

- Turistično društvo Dravograd

2. A Ohranjanje in izboljšanje kulturne in naravne dediščine za mreženje in dodajanje vrednosti

85.866,59 €

59.900,19 €

Izveden projekt

Razvoj jahalne infrastrukture za večjo socialno in medgeneracijsko vključenost

Konjeniški klub Slovenj Gradec

- SPOTUR Slovenj Gradec

- SEŠEL, Nuša Kamnik s. p.

- Kulturno društvo Slovenj Gradec


4. B Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti

15.597,68 €

10.922,03 €

Izveden projekt

MEDI KOROŠKA AJDA: Potencial čebelarstva in koroške ajde za ustvarjanje novih dejavnosti in prihodkov na koroškem podeželju

Kmetija Murenhof, Polona Ramšak

- Kmetija Lipnik, Sara Berglez Zajec

- Čebelarsko društvo Radlje ob Dravi

- Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd

1.C Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme

6.103,16 €

4.529,41 €

Izveden projekt