Organi upravljanja

Občni zbor

Najvišji organ zadruge je občni zbor članov zadruge. Občni zbor tvorijo vsi člani zadruge, ki izmed sebe izvolijo predsednika zadruge. Predsednik zadruge je hkrati predsednik upravnega odbora.

1. Predsednik LAS MDD in hkrati predsednik UPRAVNEGA ODBORA:

Marko Kogelnik - predsednik

Upravni odbor

Upravni odbor ima 15 članov in predsednika. Vsak član ima 1 glas.

Nadzorni odbor LAS MDD

Vsak član ima 1 glas

Seznam članov ocenjevalne komisije LAS MDD

Seznam članov LAS MDD