4. Javni poziv - ESRR

Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je namenjen sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev. 

Na 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020), ki je bil objavljen 10. 4. 2020 in se je zaključil 25. 9. 2020, je skupaj prispelo šest vlog.

 

Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala Ocenjevalna komisija LAS MDD, p. p. Vloge je pregledala v skladu s Pravilnikom o delu Ocenjevalne komisije LAS MDD in metodologijo za ocenjevanje projektov. Po ocenjevanju vlog je Ocenjevalna komisija LAS MDD p. p. pripravila predlog za Upravni odbor LAS MDD p. p., ki je potrdil pet vlog in jim s tem dal zeleno luč za nadaljnjo obravnavo glede sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vloga, ki ni bila potrjena, je dosegla manjše število točk kot vloga, ki je prav tako kandidirala za sredstva na istem tematskem področju. V skladu s Pravilnikom o delu Ocenjevalne komisije LAS MDD in metodologijo za ocenjevanje projektov se sredstva razdelijo po vrstnem redu višine prejetih točk, le ta pa je višje uvrščena vloga porabila.


Potrjene vloge bodo predložene v pregled in potrditev  na  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).


POTRJENI PROJEKTI NA RAVNI LAS MDD P. P. - 4. Javni poziv ESRR


DOKUMENT S POVZETKI ODOBRENIH PROJEKTOV S STRANI LAS MDD P. P. NA ČETRTEM JAVNEM POZIVU LAS MDD p. p. SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV CLLD 2014–2020, SKLAD ESRR - povezava

Odobreni projekti na četrtem javnem pozivu LAS MDD p. p. sofinancirani iz sredstev CLLD 2014-2020:

Odobreni projekti s strani LAS MDD p. p. – 4. JAVNI POZIV sklad ESRR

Naziv projekta

Prijavitelj

Partnerji

Ukrep

Vrednost celotnega projekta

Višina sofinanciranja

Stanje projekta

Sanacija stare OŠ Podvelka

Občina Podvelka

· OŠ Brezno - Podvelka

· Združenje šoferjev in avtomehanikov Podvelka

· Bar Irena

(Irena Hohnjec s. p.)

3. B

227.933,97 €

149.846,38 €

/

Kulturni Hram Mislinja

Občina Mislinja

· Knjižnica Ksaverja Meška SG

· Društvo paraplegikov Koroške

· Mizarstvo Pajenk d. o. o.

4. B

183.652,95 €

 

61.295,38 €

 

Izveden projekt

Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi

Občina Radlje ob Dravi

· Koroški pokrajinski muzej

· Pahernikova ustanova

· JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

3. A

225.054,92 €

147.663,55 €

Izveden projekt

Sanacija degradiranega območja

Občina Radlje ob Dravi

· Društvo prijateljev mladine Radlje

· JZ ŠKTM Radlje

3. B

281.586,74 €

149.813,60 €

/

Turistična destinacija Zahodno Pohorje

Občina Ribnica na Pohorju

· Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

· KTV d. o. o.

· Društvo Narava Pohorja

1. A

171.550,32 €

114.999,69 €

Izveden projekt