8. JAVNI POZIV - ESRR

Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Namenjen je sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev. 

Na 8. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline Las MDD (2014-2020), ki je bil objavljen 29.12.2021 in se je zaključil 28.02.2022, je skupaj prispelo enajst vlog.

Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala Ocenjevalna komisija LAS MDD, p.p.. Vloge je pregledal v skladu s Pravilnikom o delu Ocenjevalne komisije LAS MDD in metodologijo za ocenjevanje projektov. Po ocenjevanju vlog je Ocenjevalna komisija LAS MDD p.p, pripravila predlog za Upravni odbor LAS MDD p.p., ki je potrdil devet vlog in jim s tem dal zeleno luč za nadaljnjo obravnavo glede sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Potrjene vloge bodo predložene v pregled in potrditev na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

POTRJENI PROJEKTI NA RAVNI LAS MDD p.p. -8. Javni poziv ESRR

DOKUMENT S POVZETKOM ODOBRENIH PROJEKTOV S STRANI LAS MDD P.P. NA OSMEM JAVNEM POZIVU LAS MDD p.p. SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV CLLD 2014-2020, SKLAD ESRR – povezava

Odobreni projekti na sedmem javnem pozivu LAS MDD p.p. sofinancirani iz sredstev CLLD 2014-2020:Odobreni projekti s strani LAS MDD p. p. – 8. JAVNI POZIV sklad ESRR

Naziv projekta

Prijavitelj

Partnerji

Ukrep

Vrednost celotnega projekta

Višina sofinanciranja

Stanje projekta

Digitalizacija lesenih produktov

Cemprin d.o.o.

PRIZMA LES

Janez Smrekar s.p.

Mizarstvo Lavre

Martin Lavre s.p.

PGD Podgorje

TP3 (3C)

117,246,47 €

70.997,07 €

Izveden projekt

Povezani v skupnost

Občina Muta

/

TP4 (4C)

41.984,78 €

 

27.998,32 €

 

Izveden projekt

Mislinjski FITKO

Občina Mislinja

Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Zavod RISA

Modriš Anton Hozjan s.p.

TP4 (4C)

67.385,94 €

45.163,84 €

Izveden projekt

Malčkova šola športa

Občina Podvelka

Športno društvo Kapla na Kozjaku

Okrepčevalnica Olga, Olga Kozjek s.p.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

TP4 (4C)

22.574,03 €

14.804,26 €

Izveden projekt

Potka tete Lene

Občina Ribnica na Pohorju

Turistično društvo Ribnica na Pohorju

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

TP3 (3C)

65.593,15 €

43.011,91 €

Izveden projekt

Športno-kulturno središče Pameče

Mestna občina Slovenj Gradec

Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec,

Zavod RISA, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje

Rudolf Jeseničnik s.p.

TP4 (4A in 4C)

298.622,61 €

195.896,01 €

Izveden projekt

Park Vuzenica

Občina Vuzenica

Plesno rekreacijski klub Harmonija

Sušek, d.o.o.

TIC Vuzenica

TP1 (1A)

23.699,46 €

15.540,63 €

Izveden projekt

Učilnica v naravi v Vuzenici

Občina Vuzenica

TIC Vuzenica

Društvo upokojencev Vuzenica

Sušek d.o.o.

TP4 (4A)

22.806,57 €

14.955,12 €

Izveden projekt

Postavitev igral za medgeneracijsko druženje

Občina Radlje ob Dravi

Javni zavod ŠKTM

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.

Plezalni klub Martinček

TP4 (4C)

109.885,12 €

72.070,24 €

Izveden projekt

 

8.1 NEPOSREDNA POTRDITEV - ESRR

Neposredna potrditev operacije za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS MDD (2014-2020)

 


Odobreni projekti s strani LAS MDD p. p. – 8. JAVNI POZIV sklad ESRR

Naziv projekta

Prijavitelj

Partnerji

Ukrep

Vrednost celotnega projekta

Višina sofinanciranja

Stanje projekta

Na stičišču treh dolin

Lokalna akcijska skupina Mislinjske in Dravske doline

Mestna občina Slovenj Gradec

Občina Dravograd

PGD Šentjanž pri Dravogradu

PGD Šmartno

PGD Radlje ob Dravi

Javni zavod Dravit

TP1 (1A, 4C)

155.589,11 €

102.563,17 €

Izveden projekt

 Koroška 100 let pozneje  LAS MDD LAS MDD p.p.
Občina Dravograd
Koroški pokrajinski muzej
Koroška galerija likovnih umetnosti
Kulturno prosvetno društvo Libeliče
 TP3 (3B)  173.641,92 €  119.965,51 €  Izveden projekt