Projekti sodelovanja

Podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« 

Javni razpisi v okviru tega podukrepa so namenjeni sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami znotraj Republike Slovenije, podpirajo pa tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav.

POTRJENI PROJEKTI SODELOVANJA:

NAŠA DRAVA (5. Javni razpis za podukrep 19.3) - povezava

ČEBELA BERE MED (5. Javni razpis za podukrep 19.3) - povezava