5. Javni poziv - EKSRP

Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je namenjen sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev.

Na 5. Javni poziv EKSRP za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020), ki je bil objavljen 13. 10. 2020 in se je zaključil 13. 11. 2020, je skupaj prispelo sedem vlog.

 

Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala Ocenjevalna komisija LAS MDD, p. p. Vloge je pregledala v skladu s Pravilnikom o delu Ocenjevalne komisije LAS MDD in metodologijo za ocenjevanje projektov. Po ocenjevanju vlog je Ocenjevalna komisija LAS MDD p. p. pripravila predlog za Upravni odbor LAS MDD p. p., ki je potrdil šest vlog in jim s tem dal zeleno luč za nadaljnjo obravnavo glede sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ena vloga od skupno sedmih prispelih vlog ni izpolnjevala vsebinskega pogoja, zato je neustrezna in ni bila del ocenjevanja.

Potrjene vloge bodo predložene v pregled in potrditev  na  Agencijo RS kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).


POTRJENI PROJEKTI NA RAVNI LAS MDD P. P. - 5. Javni poziv EKSRP


DOKUMENT S POVZETKI ODOBRENIH PROJEKTOV S STRANI LAS MDD P. P. NA 5. JAVNEM POZIVU LAS MDD p. p. SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV CLLD 2014–2020, SKLAD EKSRP - povezava