1. Javni poziv - EKSRP in ESRR

Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je namenjen sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev. 

Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020), ki je bil objavljen od 23. 2. 2017 do 29. 3. 2017 je skupaj prispelo devetnajst vlog

 

Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala ocenjevalna komisija. Vloge je pregledala v skladu s Pravilnikom o delu ocenjevalne komisije LAS MDD in metodologije za ocenjevanje projektov. Po končanju ocenjevanja so pripravili predlog za Upravni odbor LAS MDD p. p., ki je skupaj potrdil deset vlog in jim s tem dal zeleno luč za nadaljnjo obravnavo glede sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

1. JP - Odobreni projekti s strani LAS MDD p. p. (povezava)

 

POTRJENI  projekti 1. Javnega poziva LAS MDD p. p. – sklad EKSRP in ESRR s strani ARSKTRP in MGRT:

 

Potrjeni projekti sofinancirani iz EKSRP

Naziv projekta

Prijavitelj

Partnerji

Vrednost celotnega projekta v EUR

Višina sofinanciranja v EUR (po odločbi)

Stanje projekta

Sadjarski center Radlje ob Dravi (povezava)

Občina Radlje ob Dravi

- RADELA, Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Radlje ob Dravi

- Koroški Pokrajinski muzej

-Sadjarsko društvo Bobovec Muta

-Koroško športno društvo ljubiteljev starih motornih vozil OLDTIMER Radlje, Društvo Oldtimer Radlje

130.000,00

64.938,41

Izveden projekt

Ureditev parkirnega prostora v športnem parku Vuzenica in postavitev fitnesa v naravi (povezava)

Občina Vuzenica

/

60.609,60

42.228,00


Izveden projekt

(fotogalerija)

Obnova obzidja v trškem jedru (povezava)

 

Občina Vuzenica

/

29.081,91

7.675,72


Izveden projekt

(fotogalerija)


Potrjeni projekti sofinancirani iz ESRR

Inovativne oblike urbane mobilnosti
(povezava)
(povezava)

Športno društvo Skatepark

- Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe,

SPOTUR Slovenj Gradec

- ATELJE KRESNIK podjetje za grafično, propagandno in umetniško dejavnost ter trgovino d. o. o

30.626,40

22.896,00

Izveden projekt

(fotogalerija)

Sokolski dom - preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost

(povezava)

Občina Radlje ob Dravi

- Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

- Koroški pokrajinski muzej

- Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Dogaja se!

172.836,42

57.699,30

 

                                                                                                                                                                                             

 POVZETKI POTRJENIH PROJEKTOV (povezava)