Novice in dogodki

PRVI JAVNI POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA IZBOR OPERACIJ (PROJEKTOV) – V OKVIRU »PODPORE ZA IZVAJANJE OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI LOKALNA SKUPNOST«

Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov, ki bodo upravičeni do sredstev CLLD v okviru EKSRP in ESRR. Sredstva ESRR dodeljuje MGRT. Sredstva za sofinanciranje projektov lokalni akcijski skupini »LAS MDD« je dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za območje občin: Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.

  • 23 februar 2017
  • Number of views: 5321
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 783.272,96 EUR, Od tega EKSRP: 431.052,27€, ESRR: 352.220,69€

Razpis je odprt od 23.2.2017 do 29.3.2017.

Dokumentacija se nahaja v prilogah:

Dokumenti