Novice in dogodki

PRVI PROJEKTI SE BODO ZAČELI IZVAJATI V ZAČETKU LETA 2018 - ČAKAMO NA POTRDITEV S STRANI MGRT

  • 14 november 2017
  • Number of views: 9847
PRVI PROJEKTI SE BODO ZAČELI IZVAJATI V ZAČETKU LETA 2018 - ČAKAMO NA POTRDITEV S STRANI MGRT

V Lokalni akcijski skupini za Mislinjsko in Dravsko dolino (LAS MDD) po zaključku 1. javnega poziva z zadovoljstvom ugotavljamo, da so bili vsi prijavljeni projekti zelo dobri. V postopku izbora je bilo za sofinanciranje izbranih 10 projektov. Skupščina je na svoji redni seji konec septembra potrdila 4 projekte za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in 6 za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Vloge za projekte, ki bodo sofinancirani iz sklada ESRR so bile v skladu z 32. členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, oktobra poslane na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in čakamo na potrditve. Z upravičenci, ki jim bo odobreno sofinanciranje s sredstvi ESRR bo MGRT sklenilo pogodbe o sofinanciranju. Vloge za projekte, ki so bili s strani skupščine potrjeni za sofinanciranje iz sklada EKSRP bodo poslane na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) predvidoma do konca meseca novembra. LAS MDD p. p. od pristojnih organov pričakuje čim hitrejše odobritve predloženih projektov.

KRATEK OPIS PROJEKTOV - ZA SKLAD ESRR:

1.    Inovativne oblike urbane mobilnosti - začasne mobilne postavitve različnih sodobnih oblik urbane mobilnosti (poligon za vadbo urbane mobilnosti, rampe za rolke, poligon za skiroje, kolesa) na  vnaprej predvidenih podeželskih lokacijah občin Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi in Vuzenica, kjer bodo potekali različni dogodki in programi, s katerimi bo podeželskim prebivalcem omogočen stik s sodobnimi metodami urbane mobilnosti, ki so v mestih večinoma že poznane. Prijavitelj je Športno društvo Skatepark.

2.    Sokolski dom - preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost - projekt pomeni ureditev propadajočega Sokolskega doma, prav tako ureditev okolice.  Občina Radlje ob Dravi bo v Sokolskem domu uredila enoto VDC Črna na Koroškem, kjer bo omogočena celodnevna oskrba odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter dnevna vključenost odraslih oseb s posebnimi potrebami. Urejen bo prostor za bivanje 8 oseb, celodnevno varstvo pa bo mogoče za večje število varovancev. Prijavitelj je Občina Radlje ob Dravi.  3.

3.    Sanacija degradiranega območja Črneče, s katero bo sanirano onesnaženo območje in preprečeno nadaljnje onesnaženje. Izveden bo nov fekalni in meteorni kanalizacijski sistem, kar bo preprečilo razlivanje odpadnih voda iz kanalizacijskih jaškov, torej velik del nižje ležečega območja ne bo več poplavljen z odplakami, saniranih bo cca 5000 m2 površin. Prijavitelj je Občina Dravograd.

4.    Projekt Komunalna kanalizacija Podvelka: Pošta – logarnica, ki  predvideva izgradnjo 277 metrov komunalne kanalizacije. Prijavitelj je Občina Podvelka.

 

LAS MDD, Evgenija Cesar