Novice in dogodki

Objava 6. JAVNEGA POZIVA LAS MDD, p. p. - sklad EKSRP

  • 12 februar 2021
  • Number of views: 3519

6.  Javni poziv LAS MDD za sklad EKSRP - ZAKLJUČEN

Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS MDD, p. p. na svoji 16. dopisni seji potrdil objavo 6. Javnega poziva za izbor projektov za izvajanje strategije razvoja LAS Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD) v programskem obdobju 2014-2020, sofinanciranih iz EKSRP v okviru »Podpore za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.«

Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do sofinanciranja sredstev CLLD Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 – ukrep M19 iz sredstev EKSRP in nacionalnih sredstev, ki so LAS MDD dodeljena z odločbo štev. 33151-17/2015/34, z dne 12. 9. 2016.

Možnosti za sofinanciranje imajo operacije, ki bodo spodbujale celovit in uravnotežen razvoj lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor«. Operacije tega javnega poziva morajo s svojimi rezultati prispevati k uresničevanju ciljev, Strategije lokalnega razvoja Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD)2014-2020, ter k uresničevanju ciljev Programa razvoja podeželja 2014-2020.


Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici osebno (v pisarno Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec) ali poslati priporočeno na naslov »LAS MDD, p. p. Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec« z oznako » NE ODPIRAJ - VLOGA ZA 6. JAVNI POZIV ZA IZBOR PROJEKTOV LAS MDD, SKLAD EKSRP«. Ovojnica s prijavo mora prispeti na navedeni naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do  15. 3. 2021 do 12.00 ure.

Dodatne informacije o 6. Javnem pozivu LAS MDD daje vodilni partner LAS MDD, p. p. od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 12.00 uro in ob petkih med 8.00 in 10.00 uro. Zadnji rok za oddajo vprašanj je: 8. 3. 2021 do 12.00 ure.


Kontaktne osebe:

  • Mag. Lidija Požgan, Oddelek za gospodarstvo, investicije in razvoj, telefon: 02/88-12-114 ali po e-pošti: lidija.pozgan@slovenjgradec.si
  • Dragica Skledar,  LAS MDD, telefon: 02/88-12-148 ali po e-pošti: dragica.skledar@slovenjgradec.si


Več v prilogah...

Dokumenti