Razpisi in objave

Podaljšanja roka oddaje projektov v okviru 2. javnega poziva za izbor operacij za izvajanje strategije LAS Mislinjske in Dravske doline v programskem obdobju 2014-2020

  • 14 oktober 2019
  • Number of views: 8135
Podaljšanja roka oddaje projektov v okviru  2. javnega poziva za izbor operacij za izvajanje strategije LAS Mislinjske in Dravske doline v programskem obdobju 2014-2020, sofinanciranih iz EKSRP  v okviru » Podpore za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, in sicer do 8.11.2019 do 12.00 ure
Datum zaključka razpisa8.11.2019 12:00:00

Dokumenti