Razpisi in objave

Podaljšanje roka oddaje RAZPISNE DOKUMENTACIJE za izbor operacij (projektov) v okviru izvajanja Strategije lokalnega razvoja območja LAS MDD 2014-2020 sofinanciranih iz EKSRP

Podaljšan rok - 3. Javni poziv LAS MDD za sklad EKSRP

  • 10 februar 2020
  • Number of views: 11738

Podaljšan  rok - 3. Javni poziv LAS MDD za sklad EKSRP ZAKLJUČEN

 

Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS MDD, p. p. na svoji 10. dopisni seji zaradi razglašene epidemije koronavirusa in vseh izzivov, ki jih dana situacija prinaša, potrdil podaljšanje roka za prijave na 3. Javni poziv za izbor operacij iz sklada EKSRP za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Mislinjske in Dravske doline v obdobju 2014-2020.

 

Nov rok za oddajo vlog je 11.05.2020.

 

Vloge na 3. Javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS MDD, p. p. Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Vloge morajo prispeti najkasneje  do 11. 05. 2020 do 12.00 ure. Osebna dostava v vložišče vodilnega partnerja LAS MDD, p. p. - Mestne občine Slovenj Gradec v času trajanja epidemije ni možna.

 

Dodatne informacije o 3. Javnem pozivu LAS MDD, p. p.  daje vodilni partner LAS MDD, p. p.  od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 12.00 uro in ob petkih med 8.00 in 10.00 uro. Zadnji rok za oddajo vprašanj je: 04. 05. 2020 do 12.00 ure.

 

Kontaktne osebe:

Mag. Lidija Požgan, Oddelek za gospodarstvo, investicije in razvoj, telefon: 02/88-12-114 ali po e-pošti: lidija.pozgan@slovenjgradec.si

 

Dragica Skledar, SOK MOSG, telefon: 02/88-12-148 ali po e-pošti: dragica.skledar@slovenjgradec.si

 Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do sofinanciranja sredstev CLLD
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 – ukrep M19 iz sredstev EKSRP in nacionalnih
sredstev, ki so LAS MDD dodeljena z odločbo štev. 33151-17/2015/34, z dne 12. 9. 2016.


Možnosti za sofinanciranje imajo operacije, ki bodo spodbujale celovit in uravnotežen razvoj lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor«. Operacije tega javnega poziva morajo s svojimi rezultati prispevati k uresničevanju ciljev, Strategije lokalnega razvoja Mislinjske in Dravske doline (LAS
MDD)2014-2020, ter k uresničevanju ciljev Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Več pa v prilogah...

Dokumenti