Razpisi in objave

PONOVNO PODALJŠANJE ROKA: Objava 4. Javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izbor operacij (projektov) za izvajanje SLR območja LAS MDD v programskem obdobju 2014-2020 - sklad ESRR

PONOVNO PODALJŠANJE ROKA - 4. Javni poziv LAS MDD p. p. za sklad ESRR

  • 10 april 2020
  • Number of views: 8187

PONOVNO PODALJŠAN ROK - 4. Javni poziv LAS MDD p. p. za sklad ESRR - ZAKLJUČEN

Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS MDD, p. p. na svoji 12. dopisni seji na podlagi pripravljenosti projektnih predlogov in ponovnih pobud s strani potencialnih prijaviteljev ter na podlagi predloga o dopolnitvi 4. Javnega poziva – razpisu dodatnega tematskega področja, ki se bo razpisalo po odobritvi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdil podaljšanje roka za prijave na 4. Javni poziv za izbor operacij iz sklada ESRR za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Mislinjske in Dravske doline v obdobju 2014-2020.

 

Novi rok za oddajo vlog je 25. 09. 2020.

 

Višina razpisanih sredstev za sklad ESRR: 796.380,06 EUR

Razpis je odprt od dne: 10. 4. 2020 do  dne: 25. 09. 2020 do 12. 00 ure.