Razpisi in objave

DOPOLNITEV 4. Javnega poziva za sklad ESRR

  • 31 julij 2020
  • Number of views: 3668

Obveščamo vas, da je   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odobrilo predlog UO LAS MDD, p. p.  glede razpisanega dodatnega tematskega področja. 4. Javni poziv  za izbor operacij iz sklada ESRR za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Mislinjske in Dravske doline v obdobju 2014-2020 se dopolni:

 

  razpiše se dodatno tematsko področje TP4 - 4B.

 

Dokumentacija je dostopna v prilogah.

 

Vloge na 4. Javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS MDD, p. p. Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno dostaviti v vložišče vodilnega partnerja LAS MDD p. p. – Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec do 25. 09. 2020 do 12.00 ure.

 

Dodatne informacije o 4. Javnem pozivu LAS MDD, p. p.  daje vodilni partner LAS MDD, p. p.  od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 12.00 uro in ob petkih med 8.00 in 10.00 uro. Zadnji rok za oddajo vprašanj je: 18. 09. 2020 do 12.00 ure.

 

Kontaktne osebe:

Mag. Lidija Požgan, Oddelek za gospodarstvo, investicije in razvoj, telefon: 02/88-12-114 ali po e-pošti: lidija.pozgan@slovenjgradec.si

 

Dragica Skledar, SOK MOSG, telefon: 02/88-12-148 ali po e-pošti: dragica.skledar@slovenjgradec.si

Dokumenti