• LAS MDD

    Pogodbeno partnerstvo

Aktualne novice in obvestila

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbor operacij (projektov) v okviru izvajanja Strategije lokalnega razvoja območja LAS MDD 2014-2020 sofinanciranih iz EKSRP

  • 10 februar 2020
  • Number of views: 99
Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do sofinanciranja sredstev CLLD
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 – ukrep M19 iz sredstev EKSRP in nacionalnih
sredstev, ki so LAS MDD dodeljena z odločbo štev. 33151-17/2015/34, z dne 12. 9. 2016.


Možnosti za sofinanciranje imajo operacije, ki bodo spodbujale celovit in uravnotežen razvoj lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor«. Operacije tega javnega poziva morajo s svojimi rezultati prispevati k uresničevanju ciljev, Strategije lokalnega razvoja Mislinjske in Dravske doline (LAS
MDD)2014-2020, ter k uresničevanju ciljev Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Več pa v prilogah...

Dokumenti