• LAS MDD

    Pogodbeno partnerstvo

Aktualne novice in obvestila

Objava 4. Javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izbor operacij (projektov) – v okviru »podpore za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost« za s

  • 10 april 2020
  • Number of views: 241

Višina razpisanih sredstev za sklad ESRR: 796.380,06 EUR

Razpis je odprt od dne:10.4.2020 do  dne:12.06.2020 do 12:00h