• LAS MDD

    Pogodbeno partnerstvo

Aktualne novice in obvestila

Projekt: VAŠKO JEDRO ŠENTILJ

  • 3 december 2021
  • Number of views: 2923
Projekt: VAŠKO JEDRO ŠENTILJ

Občina Mislinja je na 3. Javni poziv Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Vaško jedro Šentilj«. Po potrditvi projekta na ravni LAS MDD je bil le ta odobren tudi s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, zato je Občina Mislinja s projektnimi partnerji pristopila k sami izvedbi. 

Cilj projekta je bil ureditev vaškega jedra Šentilj, ureditev prometne infrastrukture, v sklopu rekonstrukcije obnove lokalne ceste LC 261081, pa tudi izgradnja hodnika za pešce, ureditev parkirišč pri cerkvi sv. Ilja, razširitev obstoječe ceste LC 261091 in izgradnja podpornega zidu, ureditev odvodnjavanja in odvod meteornih vod iz cestnih površin.

Z izvedbo projekta se je izboljšala kakovost življenja za vse občane občine, zagotovili so se enakovrednejši bivalni pogoji občanom na podeželju. Investicija bo zadovoljevala potrebe lokalnih povezav, z urejeno cestno infrastrukturo - hodnikom za pešce se je uredila tudi varna šolska pot. 

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja 2014- 2020.

Z novo ureditvijo je center naselja pridobil svežo podobo, ki je v ponos domačinom ter omogoča vsem uporabnikom urejen in nemoten dostop. 

Vabljeni k ogledu fotografij projekta na spodnji povezavi:

http://www.lasmdd.si/Fotogalerija/ArtMID/1392/ArticleID/3800