• LAS MDD

  Pogodbeno partnerstvo

Aktualne novice in obvestila

Na stičišču treh dolin

 • 13 julij 2023
 • Number of views: 1441

Upravni odbor LAS Mislinjske in Dravske doline, je projekt predlagal v potrditev Skupščini LAS Mislinjske in Dravske doline. Po potrditvi s strani Skupščine je bil projekt poslan v dokončno odobritev na resorno ministrstvo (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Resorno ministrstvo je s Pogodbo  št. C2130-23-330025 o sofinanciranju operacije upravičencem odobrilo nepovratna sredstva v višini 102.563,17 EUR. Projekt se izvaja v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014 - 2020), za Evropski sklad za regionalni razvoj (Sklad ESRR). 

Predmet investicije je celovita obnova večnamenskega krajevnega doma v Šentjanžu pri Dravogradu, ki bo s tem postal večnamenski prostor za druženje in manjše dogodke, ki bodo posredno prispevali k razvoju turizma v kraju, saj je lokacija investicije v neposredni bližini kolesarske steze »Štrekna«, ki se kasneje naveže na »Dravsko kolesarsko pot« in skupaj povezujeta celotno območje LAS Mislinjske in Dravske doline. Novo obnovljen prostor bo  s tem postal bolj privlačen  za druženje in manjše dogodke, ki bodo prispevali k razvoju turizma.

V okviru operacije je bila načrtovana pestra paleta dogodkov, srečanj in animacijskih delavnic, ki so jih v skupni organizaciji izvedli partnerji projekta:

 • Slavnostna seja ob 120. obletnici društva, ki je potekala dne,  19. 11. 2022;
 • Srečanje pobratenih gasilskih društev v organizaciji PGD Šentjanž pri Dravogradu je potekalo dne,  4.3.2023;
 • Kviz gasilske mladine koroške regije v organizaciji PGD Šentjanž pri Dravogradu, je potekal dne, 25.3.2023;
 • Slovesna predaja novega gasilskega vozila Prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž pri Dravogradu, je potekala dne 26. 6. 2023;
 • Skupna predstavitev PGD Radlje in PGD Šmartno – in izvedba skupne vajeje potekala dne,  30.6.2023;
 • Vaja gašenja in reševanja iz kmetijsko - gospodarskega objekta, v kateri sta sodelovali mešani operativni ekipi, je v organizaciji PGD Radlje ob Dravi potekala dne, 28.6.2023 in
 • Vaja gašenja in reševanja iz kmetijsko - gospodarskega objekta, v kateri sta sodelovali mešani operativni ekipi, je v organizaciji PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu potekala dne, 29.6.2023

V okviru operacije so bili izvedeni tudi številni animacijski dogodki in delavnice:

 • Srečanje starostnikov v organizaciji Javnega zavoda Dravit v sodelovanju z OŠ Šentjanž pri Dravogradu, je bilo izvedeno dne, 24. 3. 2023;
 • Območno srečanje folklornih skupin Koroške v organizaciji Javnega zavoda Dravit je potekalo, dne 5.5.2023;
 • Pohod in okrogla miza o diabetesu v organizaciji Javnega zavoda Dravit skupaj z Društvom Polžki in Društvom invalidov - sekcija Šentjanž pri Dravogradu, je potekalo dne, 11. 5. 2023;
 •  Občina - Zdravo mesto: prikaz vadbe 1000 gibov in pričetek s to vadbo v Šentjanžu v  sodelovanju z OŠ Šentjanž, je potekalo 11. 5. 2023 in
 • Območno srečanje odraslih gledaliških skupin v organizaciji Javnega zavoda Dravit je potekalo dne, 15. 6. 2023.

Skupna vrednost operacije z DDV znaša 155.589,11 EUR, upravičeni stroški znašajo 128. 203,96 EUR,  od tega je sofinanciranega deleža 102.563,17 EUR. »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Predviden zaključek operacije je 30. 8. 2023.

  

  

Utrinek: Območno srečanje folklornih skupin Koroške, dne 5. 5. 2023


                                                                                                      

Pripravil: LAS Mislinjske in Dravske doline


»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.«