Območje LAS MDD

Območje LAS MDD meri 737 km2 in leži v Koroški statistični regiji oz. v Vzhodni kohezijski regiji. Zajema območje Mislinjske in Dravske doline in meji na sosednjo Republiko Avstrijo na severu, na zahodu na Mežiško dolino Koroške statistične regije (LAS Mežiške doline), na jugu na Savinjsko statistično regijo (LAS Od Pohorja do Bohorja in LAS Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline) ter na vzhodu na Podravsko statistično regijo (LAS Jabolko).

Večina prebivalstva je skoncentriranega v dolinskem delu Dravske in Mislinjske doline, z živahnim povezovanjem preko prometnih povezav V- Z v Dravski dolini in S - J v Mislinjski dolini. Obe prometni osi se sekata v Dravogradu s poudarjeno tendenco povezovanja preko mejnega prehoda Vič s sosednjo Republiko Avstrijo - Avstrijska Koroška.

Območje LAS sestavlja 8 občin (Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Muta, Vuzenica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju), ki se razprostirajo znotraj treh upravnih enot: UE Radlje ob Dravi, UE Slovenj Gradec in UE Dravograd.