Projekt SKATEPARK

  • 24 oktober 2018
  • Number of views: 1237
   

Naziv projekta: 

Inovativne oblike urbane mobilnosti

Opis projekta:

Prijavitelj: ŠPORTNO DRUŠTVO SKATEPARK SLOVENJ GRADEC

Partnerji: Atelje Kresnik

SPOTUR Slovenj Gradec

Vrednost operacije: 30.626,40€

Vrednost sofinanciranja (ESRR): 22.896,00€

 

Izvedba operacije:

Projekt je kandidiral za dodelitev  nepovratnih sredstev iz naslova 1.Javnega poziva - Povabilo za oddajo  projektnih predlogov  za izbor operacij (projektov)-v okviru »Podpora za izvajanje  operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za LAS MDD 2014-2020. Za sklad ESRR.

Lokacija izvajanja projekta

Mestna občina Slovenj Gradec (naselje Šmartno pri Slovenj Gradcu)

Občina Mislinja (naselje Mislinja)

Občina Radlje ob Dravi (naselje Radlje ob Dravi)

Občina Vuzenica (naselje Vuzenica)

 

Povzetek:

Projekt spodbuja inovativne oblike urbane mobilnosti (rolkanje, BMX, električno kolo) ter posebno pozornost namenja ranljivim skupinam in ostalim prebivalcem drugih urbanih območij. S projektom se želi spodbuditi socialno vključenost ter slabo vpetost ranljivih skupin v družbeno življenje.

Uporaba električnih vozil ter drugih urbanih mobilnih oblik predstavlja danes za večino ljudi še vedno nekaj, kar je potisnjeno v prihodnost. V večjih urbanih centrih vedno lažje dostopamo do trajnostnih oblik prevoznih sredstev, kar je na območju Mislinjske in Dravske doline še vedno nepoznano. Zato je namen projekta omogočiti in predstaviti uporabo urbane mobilnosti za prebivalce urbanih območij Mislinjske in Dravske doline. Projekt posredno prav tako vpliva na boljše aktivno preživljanje prostega
časa, uporabo električnih – trajnostnih vozil ter na izboljšanje in varovanje okolja (uporaba električnih vozil – koles), prispeva k omilitvi podnebnih sprememb (v smislu zmanjšanja izpustov CO2 ter prašnih delcev zaradi uporabe trajnostnih oblik mobilnosti – uporaba trajnostnih prevoznih
sredstev), inovativnosti ter k spodbujanju enakosti  moških in žensk ter nediskriminaciji. Našteti horizontalni cilji, ki jih skupaj z cilji projekta uresničujemo skozi projekt, vplivajo na vizijo in na cilj SLR LAS MDD »Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja za boljšo gospodarsko in socialno vključenost«.

Cilji:

Cilj projekta je »Spodbujati participacijo  podeželskega prebivalstva ter prebivalce drugih urbanih  območij  pri socialnem  vključevanju  v inovativne oblike  mobilnosti «Spodbujati inovativne oblike urbane mobilnosti s posebno  pozornostjo namenjeno ranljivim skupinam(mladim do 30let, ženskam, invalidom, upokojencem) in njihovo  participacijo pri socialnem  vključevanju

Operacija omogoča:

Namen projekta je s spodbujanjem inovativnih oblik urbane mobilnosti posebno pozornost namenjati 4 skupinam ranljivih skupin (mladi do 30 let, ženske, invalidi in upokojence) ter ostalim prebivalcem drugih urbanih območij, kateri bodo lahko aktivno sodelovali pri participaciji aktivnega preživljanja prostega časa ter vključevanja pri uporabi e-mobilnosti ter drugih inovativnih oblikah uporabe urbanih prevoznih sredstev. Uporaba električnih vozil ter drugih urbanih mobilnih oblik predstavlja za večino ljudi danes še vedno nekaj kar je potisnjeno v prihodnost. V večjih urbanih centrih vedno lažje dostopamo do trajnostnih oblik prevoznih sredstev, kar je na območju LAS MDD še vedno nepoznano. Zato je namen projekta omogočiti in predstaviti uporabo  urbane mobilnosti za prebivalce  urbanih območij. Aktivnosti projekta se bodo izvajale v prostoru, ki je prepoznan kot slabo izkoriščen, zapuščen oz. degradiran. S tem dosegamo reaktivacijo območja z dodajanjem novih vsebin  za boljšo vključevanje prebivalstva v socialne programe .

 

Pričakovani rezultati aktivnosti

·         Izdelava  mobilne -rolkaste rampe,

·         Izdelava mobilnega poligona  za skiroje, kolesa,

·         Nakup čelad,

·         Nakup  rolk,

·         Nakup BMX koles,

·         Izdelava programa  za rolkanje (program metodike učenja ter  uporabe in  vpliv na trajnost okolja),

·         Nakup električnih koles,

·         Izvedba  tri dnevnih dogodkov v 4 občinah (vključuje  izvedbo programa za rolkarje, bmx, električno kolo),

·         Izvedba kataloga  o pomenu aktivnega  preživljanja prostega  časa in možnosti uporabe novih  oblik  mobilnosti med  mladimi, ženskami, invalidi ter upokojenci.

Dokumenti