Novice

Vključevanje skupnosti v SLR

Vključevanje skupnosti v SLR

Vključevanje skupnosti v postopek priprave SLR

Preberi več...
Predstavitev Instrumenta CLLD 2014 - 2020

Predstavitev Instrumenta CLLD 2014 - 2020

V okviru kampanje vzpostavitve mehanizma CLLD - lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost je Lokalna akcijska skupina LAS MDD predstavila oblikovanje, naloge, vključevanje in izvajanje mehanizma CLLD lokalnim akterjem območja LAS MDD ob pomoči...
Preberi več...
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community Led Local Development - CLLD)

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community Led Local Development - CLLD)

Namen mehanizma CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« in se osredotoča na ukrepanje »Zelena delovan mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja ki temelji na...
Preberi več...
123456789