Novice in dogodki

PRVI JAVNI POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA IZBOR OPERACIJ (PROJEKTOV) – V OKVIRU »PODPORE ZA IZVAJANJE OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI LOKALNA SKUPNOST«

PRVI JAVNI POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA IZBOR OPERACIJ (PROJEKTOV) – V OKVIRU »PODPORE ZA IZVAJANJE OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI LOKALNA SKUPNOST«

Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov, ki bodo upravičeni do sredstev CLLD v okviru EKSRP in ESRR. Sredstva ESRR dodeljuje MGRT. Sredstva za sofinanciranje projektov lokalni akcijski skupini »LAS MDD« je dodelilo...
Preberi več...
Dokument strategije

Dokument strategije

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE

Preberi več...
Zapisnik seje upravnega odbora

Zapisnik seje upravnega odbora

Zapisnik seje upravnega odbora
Preberi več...
Zapisnik 1. seje skupščine in upravnega odbora las mdd

Zapisnik 1. seje skupščine in upravnega odbora las mdd

zapisnik 1. seje skupščine in upravnega odbora las mdd
Preberi več...
Zapisnik ustanovne skupščine

Zapisnik ustanovne skupščine

Zapisnik ustanovne skupščine z 9.9.2015

Preberi več...
123456789